Elektronické zabezpečovací systémy a bezpečnostní systémy jsou souborem opatření, které pomáhají ochránit před poškozením, zcizením, zničením nebo narušením jiným způsobem.

Mezi detektory bezpečnostního systému patří například:

 • detektor pohybu
 • detektor rozbití skla
 • tepelný detektor
 • kouřový detektor
 • detektor CO2
 • CCTV kamery pro detekci pohybu
 • mechanické spínače
 • elektronické zámky a spínače
 • Panic kódy a tísňové hlásiče

Projekce a analýza rizik sestává z úvodní schůzky, z návštěvy objektu a posouzení rizik spojených s jeho kritickými místy. Následně vytvoříme projekci bezpečnostních systémů a předložíme zadavateli.

Samotná montáž elektronického zabezpečovacího systému je prováděna rozmístěním detektorů, ať už viditelných nebo skrytých, jejich zapojení do ústředny elektronického zabezpečovacího systému. Ve finální fázi nahodilý test všech detektorů a spínačů, kde je provedena detekce a lokalizace narušitele.

V této oblasti nabízíme:

 • vypracování prováděcí dokumentace
 • poradenství
 • kompletní montážní práce v interiéru i exteriéru
 • revize
 • záruční i pozáruční servis