Hromosvod je vnější zařízení, které vytváří umělou cestu pro bleskový proud. Ten je sveden do země přes jímací soustavu, soustavu svodů a uzemňovací soustavu. Vnitřní ochranu elektroinstalace a spotřebičů zajišťují svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí, které chrání spotřebiče před výkyvy napětí v rozvodné síti.

V této oblasti nabízíme:

  • vypracování prováděcí dokumentace
  • poradenství
  • kompletní montážní práce v interiéru i exteriéru
  • revize
  • záruční i pozáruční servis